Tog novembarskog ponedeljka Templa Kros je konačno mogla da kaže da je iza statusa