Vidno nervozan i ljut, Harel Lobindžer je bez kucanja ušao u kancelariju svog oca, propustivši