Pogledala je prema njemu kada se odjednom pojavio iz sjene i pošao prema njoj