Ono što je videla izazvalo je zgražavanje na njenom ionako neveselom licu. Haljina ju