Akciji su se dobrovoljno prijavili biznismeni, javne ličnosti, glumci i pevaĉi, kao i lokalni