Megi je radila kao asistent kod Blejka Mordena. Svoj posao obavljala jeveoma uspešno, tako