Ţara odrasta pored dede, preokipirana kućnim poslovima, i kad je uverena kako nikad neće