“Pipa, ne mogu da ti zabranim da se vidiš sa tim čovekom, ako