Napregnuto je čekala da čuje svoje ime, spremna da istog momenta skoči sa mesta