Dah joj se na trenutak presekao od pogleda na krupnog i snažnog muškarca koji