Andrina je donijela odluku. Njene predivne sestre, same na svijetu, bez novca, zatočene u