Kejt Lankaster stajala je uz rakošnu, ornamentima ukrašenu kamenu krstionicu nad kojom se obavljao