Kuma joj je blago rukom dala znak da požuri ka izlazu i dodala: –