Jedan slučajan susret na cesti u mrkloj noći mjenja život Gali, dizajnerici nakita i