Naš brak je bio jadan, priznala je sebi. Ponovo je pogledala ljude. Neka lica