“Kako ću to podnijeti? Kako se mogu udati za ikoga osim tebe?” Na svoje