Bili Kalahan je zaprepašćeno pomislila da je ugledala duh Lorensa od Arabije. Kralj pustinje