Bili smo na pola puta niz brijeg kad je Marc počeo glasno i snažno