Pravo je čudo što Rafeti već nije tražio da mu se dug vrati. Mora