Grace Wong još nije znala što učiniti sa svojim životom. A mogla je, kako