Osmeh mu je polako izvijao uglove usana dok ju je posmatrao kako korača s orlom