- Svi zaljubljeni su nestrpljivi - zaključi Ebi. - Misliš li da će me