Zapravo, Liz je nevoljko priznala sebi da nije ostala imuna na moćnog i muževnog