Jednog vrelog predvečerja u kolovozu, Maddie Faraday posegnula je ispod prednjeg sjedala muževljevog Cadillaca