Nora Hibbs, uspješna i privlačna novinarka, napušta svoj dosadašnji život nakon brutalne smrti njezine