Odluka je bila doneta. Mučna, bolna, ona koja je nosila sa sobom nagoveštaj radikalnih