Ni na pet minuta kolima od ambasade, šofer je skrenuo u jednu mirnu drvoredima