Predivne su djeve u bajkama uobičajene poput šljunka na plaţama. Mljekarice kože boje magnolije