Uzdahnula je duboko. Kako će se sve ovo završiti? Bila je iscrpljena i psihički