Ledi Sofi Jork, kći jedinica markiza od Brandenburga, odbila je barona koji ju je