Tog optimističnog kasnojesenjeg jutra te optimistične godine ranih optimističnih osamdesetih Gigi Orsini, napetih živaca,