Samanta je znala da je, veoma lepa i zanosna devojka, ali nikada nije veliku pažnju