— Visok je. Ima talasastu crnu kosu i oštre crte lica. Nekim ženama sigurno