Terens Vok je prekinuo vezu ali je ipak na spuštenoj slušalici zadržao svoju savršeno