Nije volela da kasni, ali nije bila jedini krivac. Njena starija sestra je zaista