Za razliku od većine prisutnih žena na sebi je imala krajnje jednostavnu haljinu od