- Čujem da Izabela odlazi iz Pariza i da će se vratiti tek za