U toj oblasti sve je bilo divlje. Reka ţestoka i burna, neukroćena; drveće veliko