- Šta bi trebalo da uradim da me shvatite ozbiljno...? - mrmljala je polurazgovetno