Armand Žalber bio je, po opštem uverenju svih koji su ga poznavali, čovek predodređen