Što, da učinim s njom, dođavola?" Riječi Sladea Alexandera odjeknuše u tišini njegove radne