Nikolasu je bilo više dosta njenih komentara i neslaganja sa svim što je predlagao. Varnice