Gabriel Emerson profesor je na Sveučilištu u Torontu i svjetski poznat stručnjak za Dantea.