Saobraćaj je u Hanoju, čak i u idealnim uslovima, bio haotičan, a sada je