Kolin i Amanda su bili verenici godinu dana, a onda se pojavila Liza Volingford.