Rat između Sjevera i Juga možda je završen za cijeli svijet, ali ne i