Stvar je u tome - problem je u tome - kad me je Nik