Ležala je na jakom suncu, zaštićena tamnim naočarima i osluškivala ritmično zapljuskivanje talasa okeana,