Podigao je kofer, krenuo pored kola, još uvek gledajući zainteresovano u tu ţenu. Kao i