Den Kolson je nekoliko puta koristio usluge Kol agencije i već je bio redovna